Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Διάφορες 2010

Φωτ. μηχανή:  Sony W120
Φωτ. μηχανή:   Nikon D70 

Φωτ. μηχανή:  Sony W120